BONUSI I LINDJES

28 Gusht, 20230

Gjatë muajve Korrik dhe Gusht kemi ndihmuar një familje në qytetin e Lezhës për të përfituar bonusin e lindjes. Ditën e sotme, ndihmuam për të tërhequr Certifikatën e Asistencës së Lindjes pranë Maternitetit dhe bëmë të mundur regjistrimin e fëmijës në gjendjen civile. Me këto hapa të përfunduara, familja mund të tërheqë tashmë bonusin e lindjes së fëmijës së tyre.

Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).” UNDP Albania

#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #aksesinedrejtesi; #ndihmeligjore #edukimligjor
***********************************************************
During the months of July and August we helped a family in the city of Lezhë to get the birth bonus. Today, we are going to withdraw the Certificate of Child Birth from the Maternity we made possible the registration of the child in the civil state. With these steps completed, the family can now withdraw their child’s birth bonus.

The project “Zgjerimi and the service of legal assistance for women and men in Albania” is implemented by the United Nations Program for Zhvillim (PNUD) in partnership with the Ministry of Justice and with the financial support of the Austrian Federal Government for Zhvillim (ADC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania