Bashkitë nuk zbatojnë VKM-në për mbulimin e shpenzimeve financiare…

29 Korrik, 20220

Një numër i konsiderueshëm familjesh egjiptiane dhe rome që trajtohen me ndihmë ekonomike, nuk furnizohen me ujë të pijshëm si pasojë e pamundësisë financiare për të lidhur kontratën dhe të kryejnë pagesën për vendosjen e matësit të ujit.
Prej vitit 2018 është miratuar VKM-ja që detyron pushtetin lokal të mbulojë shpenzimet për këto familje, por nga praktika shohim se asnjë institucion lokal nuk e zbaton. Në këtë situatë, mbështetëm z.I.K për t’iu drejtuar me shkresë bashkisë Berat për zbatimin e kësaj VKM-je, e cila do ti mundësonte furnizimin me ujë kësaj familje. Në rast se nuk do të zbatohet, do ti drejtohemi Gjykatës për të detyruar institucionin të zbatojë VKM-në.

“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania