Bashkia Lezhë, ndjekja e procedurës nga ana e paraligjorit për të marr leje në bashki për të kryer punimet për banorët e dëmtuar nga tërmeti.

22 Gusht, 20220
Disa familjeve egjiptiane dhe rome në qytetin e Lezhës i’u dëmtuan banesat nga tërmeti i Nëntorit 2019, dhe si pasojë përfituan nga Granti Rindërtimit.
Një nga familjet i kërkoi ndihmën paraligjorit të Drejtësi Sociale për të ndjekur procedurën e marrjes së lejes në bashki për të kryer punimet.
Ditën e sotme sëbashku kontaktuan me përfaqësues të bashkisë Lezhë

Disa familjeve egjiptiane dhe rome në qytetin e Lezhës i’u dëmtuan banesat nga tërmeti i Nëntorit 2019, dhe si pasojë përfituan nga Granti Rindërtimit.
Një nga familjet i kërkoi ndihmën paraligjorit të Drejtësi Sociale për të ndjekur procedurën e marrjes së lejes në bashki për të kryer punimet.
Ditën e sotme sëbashku kontaktuan me përfaqësues të bashkisë Lezhë, të cilët i informuan mbi procedurën dhe dokumentat që duhen plotësuar.
Paraligjori do të vazhdoj të mbështesë familjen deri në kryerjen e punimeve.
Kjo ndihmë ofrohet me mbështetjen e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP Albania në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”

, të cilët i informuan mbi procedurën dhe dokumentat që duhen plotësuar.

Paraligjori do të vazhdoj të mbështesë familjen deri në kryerjen e punimeve.
Kjo ndihmë ofrohet me mbështetjen e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP Albania në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania