Bashkia Kavajë, Rreth 20 familje egjiptiane pritet të dëbohen nga banesat e tyre, të cilat i posedojnë prej 30 vitesh, pasi ndërtesa po privatizohet nga familjet e ish-oficerave që disponojnë një autorizim nga Ministria Mbrojtjes.

29 Gusht, 20220
Rreth 20 familje egjiptiane në qytetin e Kavajës pritet të dëbohen nga banesat e tyre, të cilat i posedojnë prej 30 vitesh, pasi ndërtesa po privatizohet nga familjet e ish-oficerave që disponojnë një autorizim nga Ministria Mbrojtjes.
Pas komunikimit me Drejtoreshën e EKB-Durrës, u informuam se po mbyllet procesi privatizimit të banesave në këtë ndërtesë nga ana tyre.
Me marrjen e pronësisë së banesave, pronarët do kërkojnë lirimin e objektit. Ndërkohë, bashkia Kavajë nuk ka asnjë mundësi strehimi për këto familje.
Ja bëmë me dije EKB-së dhe bashkisë Kavajë, se familjet nuk do të lirojnë objektin pa u siguruar më parë strehimin, ashtu siç parashikohet dhe ligjin “Për strehimin social”.
Kjo ndihmë ofrohet me mbështetjen e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP Albania në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania