Bashkia Berat, zonja R.Z u rikthye pas refuzimit të kërkesës për azil në shtetet europiane dhe ndermjet Drejtësi Sociale kontaktoi me përfaqësues të Ministrisë për të lehtësuar regjistrimin e vajzave në shkollë.

24 Gusht, 20220
Të shumtë janë familjet egjiptiane dhe rome që rikthehen pas refuzimit të kërkesës për azil në shtetet europiane.
E tillë ishte dhe familja e zonjës R.Z në qytetin e Beratit, e cila po hasnin probleme për regjistrimin e fëmijëve në klasën e katërt, dhe të gjashtë.
Pas raportimit të rastit nga PMF Bashkia Berat, Drejtësi Sociale kontaktoi me përfaqësues të Ministrisë për të lehtësuar regjistrimin e vajzave në shkollë.
Më pas, paraligjoria e Drejtësi Sociale shoqëroi zonjën pranë ZVA-Berat për të diskutuar mbi regjistrimin e vajzave. Në ditët në vazhdim do të kryhet regjistrimi vajzave në shkollë.
Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i të rikthyerve rom dhe egjiptian në bashkitë Devoll, Fier dhe Berat” si pjese e “Fuqizimi i sistemeve kombëtare dhe lokale për të mbështetur integrimin efektiv socio-ekonomik të të rikthyerve në Ballkanin Perëndimor”, Financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga United Nations Development Programme – UNDP .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania