Bashkë me Zyrës e Ndihmës Ligjore në qytetin e Vlorës, po mbështesim zonjën D.M, të cilës ja kanë zënë truallin dhe ndërtesën ku strehohej një ndërtesë pa leje.

2 Shtator, 20220
Bashkë me Zyrës e Ndihmës Ligjore në qytetin e Vlorës, po mbështesim zonjën D.M, të cilës ja kanë zënë truallin dhe ndërtesën ku strehohej një ndërtesë pa leje.
Edhe pse ka një urdhër për prishjen e ndërtesës pa leje, dhe që mund ti rikthente zonjës ndërtesën për tu strehuar, IMT-Vlorë dhe IKMT nuk e zbatojnë dot sepse nuk kanë mjete.
Si pasojë, zonja strehohet në një dyqan 10 m2 në kushte të papërshtatshme strehimi.
Zonja i është drejtuar disa herë bashkisë Vlorë që ta trajtojë me një nga programet e strehimit, por bashkia Vlorë arsyetohet se nuk mund ta trajtojë se zonja ka pronë.
Në këtë situatë, iu drejtuam me ankesë Komisionerit për Mbrojtje nga Diskriminimi.
Kjo ndihmë ofrohet me mbështetjen e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP Albania në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania