Asistencë ligjore- Problematika me legalizimin e banesave në Lezhë

23 Dhjetor, 20210
Banorë të ndryshëm kanë probleme me legalizimin e banesave të tyre. Sot paraligjori i Lezhës u paraqit pranë Agjensisë Shtetërore së Kadastrës, për të asistuar nëse znj. R.K kishte deklaruar banesën e saj të ndertuar pa leje për proces legalizimi. Me marrjen e përgjigjes se ishte bërë deklarimi i pronës, paraligjori do të ndihmojë aplikuesin që të pajiset me certifikatën e pronësisë së pronës.
Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”
*****
A lot of citizens have problems with legalizing their homes. Today, the Lezha’s lawyer appeared before the State Agency of Cadastre, to assist if Ms. R.K had declared her apartment built without a permit for the legalization process. Upon receiving the answer that the property declaration had been made, the paralegal will assist the applicant in obtaining the property ownership certificate.
This Event “Expanding the free legal aid service for women and men in Albania
Expanding the free legal aid service for women and men in Albania” is organized by UNDP in the framework of “Expanding Free Legal Aid Services to Women and Men in Albania” project funded by the Austrian Development Cooperation and implemented by UNDP in partnership
with Ministry of Justice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania