Asistencë ligjore për përfitim dëmshpërblimi në aksident automobilistik

16 Qershor, 20220
Mungesa e informacioneve ligjore shpesh përdoret për të abuzuar me familjet egjiptiane dhe rome dhe nga ata/o që marrin përsipër të mbrojnë interesat e tyre. I tillë është rast i çiftit egjiptian nga qyteti Pogradecit.
Para disa vitesh çifti bashkë me fëmijët është përfshirë në një aksident automobilistik. Nga ky aksident të gjithë anëtarët e familjes kishin pasoja shëndetësore, por njëra nga fëmijët ka pasoja shëndetësore që do ti vuajë gjithë jetën.
Në këtë kohë një avokat i’u ofrua për të ndjekur çështjen për përfitimin e dëmshpërblimit si pasojë e aksidentit, duke marrë përsipër të gjitha shpenzimet. Të gjendur para këtij fakti, çifti i jep prokurën avokatit për të kryer çdo veprim administrativ dhe bankar, si dhe përfaqësimin në seancat gjyqësore.
Gjatë procesit gjyqësor avokati nuk i informoi asnjëherë për ecurinë e çështjes, madje as për shumën e dëmshpërblimit. Çifti u njoftua rastësisht nga banka që kishin fituar 120 mijë euro dëmshpërblim, ndërkohë që avokati i kishte dhënë vetëm 30 milion lek dhe në shkelje të kontratës sipas tyre.
Në këtë situatë i sugjeruam çiftit të bënte ndaj avokatit një ankesë pranë Dhomës Kombëtare për shkelje të Kodit të Etikës.
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania