Asistencë ligjore- Nisin procedurat e legalizimit në zonën ish- Pjeshkorja Berat

20 Dhjetor, 20210

Banorët e zonës së quajtur ish- Pjeshkorja, Berat kanë rreth 15 vite që jetojnë me frikën se mos punonjësit bashkiakë nga dita në ditë mund t’i prishin banesat ku jetojnë.

Me ndihmën e paraligjorit Berat, janë shoqëruar 6 familjarët në institucionin e ASHK Berat, për të nisur procedurat për legalizimin e pronës së tyre.
U bë i mundur takimi me drejtorin e këtij institucioni, ku ky i fundit bëri me dije që brenda disa ditëve do të dërgojë grupin e specialistëve për të bërë matjet e duhura në terren të banesave, e që më pas të vazhdohet me hapat e tjerë deri në legalizimin e tyre.

*****

Today, with the help of the paralegal in the city of Berat, 6 family members were accompanied to the institution of ASHK Berat, to start the procedures for the legalization of their property.
A meeting was made possible with the responsible director of this institution, where the latter informed that within a few days he will send a group of specialists to make the necessary measurements in the field of housing, and then to continue with other steps, until their legalization

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania