Arsimi profesional/Dhënia e bursave për nxënësit e minoriteteve Egjiptian dhe Rom

19 Prill, 20220
Dhënia e bursave për nxënësit e minoriteteve Egjiptian dhe Rom që ndjekin arsimin profesional, është një zhvillim pozitiv dhe ka sjellur rezultate.
Por, gjatë takimeve në qytetin e Lezhës disa nxënës të minoritetit Egjiptian, të shkollës së mesme profesionale “Kolin Gjoka”, na shprehën shqetësimin e tyre në lidhje me kalimin e bursave jo sipas afateve ligjore (çdo muaj) por në fund të vitit shkollor.
Duke qenë se vijnë nga familje me gjendje jo të mirë socio-ekonomike, vonesa e bursës ndikon tek frekuentimi shkollës.
Organizata Drejtësi Sociale, do ti drejtohet me shkresë institucioneve përgjegjëse për të ndryshuar zbatimin e VKM-së në vitin tjetër akademik.
Kjo ndihmë ofrohet me mbështetjen e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP Albania në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania