Aplikim tek e-albania për tu pajisur me vërtetim nëse objekti tij vazhdon të jetë në proces legalizimi.

20 Gusht, 20220
Z. R.SH është banor në zonën e Laprakës.
Para disa ditësh e ndihmuam të aplikonte tek e-albania për tu pajisur me vërtetim nëse objekti tij vazhdon të jetë në proces legalizimi.
Pasi kaloi çdo afat për marrjen e vërtetimit, juristia e Drejtësi Sociale komunikoi me përfaqësuesen ASHK-së, dhe i shpjegoi situatën. Përfaqësuesja e ASHK-së u shpreh se: -Z.R.SH duhet të paraqitet fizikisht tek ASHK, Drejtoria Rajonale Tiranë.
Sot, zotëria shkoi pranë ASHK-së, dhe i’u tha që duhet të depozitoi një kërkesë për t’u kryer matja në terren e objektit.
Menjëherë, e mbështetëm me përgatitjen e shkresës drejtuar ASHK-së, si dhe i ripohuam se do ta mbështesim gjatë gjithë procesit.
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania