Aplikim për programin e përmirësimit të banesave

31 Tetor, 20230
Prej vitesh rreth 50 familje në qytetin e Beratit banojnë në shtëpi të mbuluara me materiale eternit, i cili është konstatuar si material me përmbajtje kancerogjene.
Mundësia për ta zëvëndësuar këtë material me tjegulla, është aplikimit i bashkisë Berat tek programi i përmirësimit të banesave të grupeve vulnerabël tek fondet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
Ndaj, ditën e sotme këtë problem e sollëm në vëmëndjen e zyrës së strehimit në bashkinë e Beratit, si dhe të stafit të nënkryetarit të bashkisë.
Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i të rikthyerve rom dhe egjiptian në bashkitë Devoll, Fier dhe Berat” si pjese e “Fuqizimi i sistemeve kombëtare dhe lokale për të mbështetur integrimin efektiv socio-ekonomik të të rikthyerve në Ballkanin Perëndimor”, Financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga United Nations Development Programme – UNDP UNDP Albania
—————————————————–
For years, about 50 families in the city of Berat have been living in houses covered with eternite materials, which has been found to be a material with carcinogenic content.
The possibility to replace this material with tiles is the application of the municipality of Berat to the program of improving the housing of vulnerable groups with the funds of the Ministry of Finance and Economy.
Therefore, today we brought this problem to the attention of the housing office in the municipality of Berat, as well as the staff of the deputy mayor.
This activity is carried out within the framework of the project “Empowerment of Roma and Egyptian returnees in the municipalities of Devoll, Fier and Berat” as part of “Strengthening of national and local systems to support the effective socio-economic integration of returnees in the Western Balkans”, Funded from the European Union and implemented by the United Nations Development Program – UNDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania