Ankesë për përdorimin e gjuhës denigruese ndaj minoritetit egjiptian në emisionin “Zëri Popullit”

24 Dhjetor, 20210
Pas dërgimit të ankesës tek Komisioneri ndaj RTSH-së, për përdorimin e gjuhës denigruese ndaj minoritetit egjiptian në emisionin “Zëri Popullit”. Sot, shkuam fizikisht për të kontaktuar me drejtorin e njësisë së programacionit pranë RTSH-së z. Rezart Aga.
Pasi kontaktuam me sekretaren e tij, na u tha që – është nê mbledhje dhe nuk mundet, por do na njoftojë kur mund takohemi me të.Në fakt, shkuam që të diskutonim me të dhe drejtuesin e programit mbi rastin si dhe të shihnim reagimin e tyre. Sipas reagimit tyre do të ndërmerrnim hapa tjera.
Gjithsesi, ne do t’u japim disa dite kohë para se të veprojmë hapin e radhës.
************************
After sending a complaint to the Commissioner against ART, for the use of denigrating language against the Egyptian minority in the show “Zeri Popullit”. Today, we went physically to contact the director of the programming unit at ART, Mr. Rezart Aga.
After we contacted his secretary, we were told that – he is in a meeting and he can not, but she will let us know when we can meet with him.
In fact, we went to discuss with him and the program manager about the case as well as to see their reaction. According to their reaction we would take other steps.
However, we will give him a few days before we take the next step.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania