Ankesë drejtuar Ministrisë së Drejtësisë për rastin konkret të z. I.M të cilit në mënyrë të paligjshme u bllokohen pagat nga Institucione Mikrofinanciare.

24 Gusht, 20220
Prej muajsh jemi duke ndjekur rastet e qytetarëve egjiptian dhe rom në qytetet Kavajë, Lezhë, Vlorë, Pogradec, Tiranë, të cilëve në mënyrë të paligjshme u bllokohen pagat nga Institucione Mikrofinanciare.
Madje, disa raste i kemi kundërshtuar gjyqësisht por dhe po i ndjekim në rrugë administrative.
Me anë të një ankese i’u drejtuam Ministrisë së Drejtësisë për rastin konkret të z. I.M, e cila ka reaguar duke kërkuar dosjen nga përmbaruesi privat.
Vlerësojmë reagimet pozitive të çdo institucioni, i cili mbështet këto familje.
Kjo ndihmë ofrohet me mbështetjen e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP Albania në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania