A është shitja e votës nga të varfrit ajo që mban klasën politike në pushtet?

23 Korrik, 20230
Shpesh dëgjojmë akuza, sharje, ofendime për individët egjiptian apo rom, pasi sipas “elitës” është faji tyre (shitja e votës) që mban Ramën në pushtet. Ndërkohë, kjo video tregon dinjitetin e këtyre individëve, si dhe përbuzjen, diskriminimin që ata hasin nga institucionet. Respekte për zonjën 👏👏👏
Kjo video tregon se partitë politike kanë nevojë t’i mendojnë ndryshe këto familje, të mos i shohin më si vota të lehta për t’u blerë. Ka ardhur momenti që këta qytetarë janë ndërgjegjësuar. Edhe pse jo të gjithë, një pjesë prej tyre e dinë që është e kotë të shesin votën, dhe nuk duan të trajtohen më si qytetarë të dorës së dytë. Ata kanë nevojë dhe kërkojnë integrim dhe akses në institucione që të përfitojnë nga shërbimet e ofruara, ndihmat ekonomike, fondet që ngrihen për të pastrehët etj. Integrimi arrihet nëse partitë politike hapen ndaj këtyre komuniteteve, duke ju krijuar atyre mundësinë për të qenë pjesëmarrës në demokraci.”
_____________________________________________
We often hear accusations, insults, insults about Egyptian or Roma individuals, since according to the “elite” it is their fault (selling the vote) that keeps Rama in power. Meanwhile, this video shows the dignity of these individuals, as well as the contempt and discrimination they face from institutions. Respect to the lady 👏👏👏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania