8 Marsi si Protestë

8 Mars, 20230

Përveç shqetësimeve të artikuluara në protestën e sotme, doja të ndaja disa të dhëna nga Global Union mbi vajzat dhe gratë.
48.2% e punëtorëve emigrantë në botë janë gra dhe prej tyre 21.2% janë të vajza të reja.
Shumica emigranteve janë të punësuara në vende të pasigurta dhe punë të rrezikshme, shpesh në sektorin informal ose në sektorë të parregulluar.
Gratë kanë 29% më pak gjasa të punësohen dhe shpesh janë më pak të paguara dhe të punësuara në punët më të pasigurta, duke i bërë ato veçanërisht vulnerabël, për shkak të mungesës së trajnimeve për masat e sigurisë.

#emigrimi #womansday #womanrightsarehumanrights

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania