25 Nëntor, 20230
Nisëm #16Ditët 🧡 e fushatës kundër dhunës me bazë gjinore ku informuam vajzat/gratë, dhe jo vetëm, në qytetin e Durrësit, se ku dhe si mund të kërkojnë mbrojtje në situatë dhune në familje. Ata gjithashtu patën mundësi të njihen se si mund të vënë në lëvizje Gjykatën për t’u pajisur me Urdhrin e Mbrojtjes.
Nëse je viktimë e dhunës, dije se #NukJeVetem!
Ky aktivitet u organizua si pjesë e programit “Fuqizojmë Komunitetin” (ICR), financuar nga USAID dhe zbatuar nga UNDP Albania në partneritet Bashkinë Durrës dhe organizatën “Drejtësi Sociale”.
#FuqizojmeKomunitetin #asnjejustifikim
—————————————————–
We kicked off the #16Days 🧡 campaign against gender-based violence, informing women and girls, and not only, in the city of Durres about where and how to seek protection in situations of domestic violence. They also had the opportunity to learn how to initiate court proceedings to obtain a Protection Order.
If you are a victim of violence, know that
#YouAreNotAlone!
This activity was organized as part of the “Improving Community Resilience” (ICR) programme, funded by USAID and implemented by UNDP Albania in partnership with Durres Municipality and ”Social Justice” organization.
#ImprovingCommunityResilience #NoExcuse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania