7 Nëntor, 20230
Shpesh, gratë e shtresave të margjinalizuara nuk kanë informacion si të veprojnë në rastet e dhunës në familje. 👭🏾Për shkak të kontaktit të mangët me strukturat e forcave të rendit dhe mungesës së besimit por dhe stigmës dhe diskriminimit, ato nuk i drejtohen policisë.
↘️Një nga zonjat që po mbështesim duke e përfaqësuar në gjykatë për procesin e saj të ndarjes nga bashkëshorti, po përballet me një situatë të tillë. E informuam si duhet të veprojë dhe ku duhet të drejtohet në rast se përsëritet situata dhe çfarë hapash të tjerë mund të marrë ajo si dhe organizata në rast se do duhet në të ardhmen, si psh strehimi i saj dhe fëmijëve diku tjetër, denoncimi, urdhri i mbrojtjes, etj.
Mbështetje në kuadër të projektit ”Efficient legal service for community members, a social business” Inclusive EduJobs – Albania i cili mbështetet nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine në partneritet me organizatën greke “KMOP”, me financim të Bashkimit Evropian.
*******************************************
Often, women from marginalized groups do not have information on how to act in cases of domestic violence. Due to little contact with law enforcement structures and a lack of trust, as well as stigma and discrimination, they do not turn to the police.
One of the ladies we are supporting by representing her in court for her separation process from her husband is facing such a situation. We informed her how she should act and where she should go if the domestic violence repeats and what other steps she and the organizations can take in case it is necessary in the future, such as housing her and her children elsewhere, reporting , protection order, etc.
Support within the project “Efficient legal service for community members, a social business” Inclusive EduJobs – Albania which is supported by the Open Society Foundation for Albania in partnership with the Greek organization “KMOP”, with funding from the European Union.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania