18 Tetor, 20230
Mbështetëm nënën për t’u informuar më shumë mbi arsyen e arrestimit të djalit të saj në Zvicër.
Pasi nëna na kontaktoi dhe i morëm të drejtën e komunikimit me avokatin e djalit në Zvicër, komunikuam me të dhe e informuam nënën mbi arsyen e arrestimit, mënyrën sesi mund të komunikojë me djalin, dhe sesa mund të qëndrojë në burg djali saj.
Pas informimit, nëna komunikoi direkt me djalin e saj duke hequr çdo dyshim për shëndetin e tij.
Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).” UNDP Albania
#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #aksesinedrejtesi; #ndihmeligjore #edukimligjor
************************************************
We supported the mother to find out more about the reason for her son’s arrest in Switzerland. After the mother contacted us and we obtained the right to communicate with the son’s lawyer in Switzerland, we communicated with him and informed the mother about the reason for the arrest, how I can communicate with the son, and how long her son can stay in prison.
After being informed, the mother communicated directly with her son, removing any doubt about his health.
The project “Expanding the free legal aid service for women and men in Albania” is implemented by the United Nations Development Program (UNDP) in partnership with the Ministry of Justice and with the financial support of the Austrian Development Cooperation (ADC). UNDP Albania
#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #access to justice; #legalaid #legaleducation #gramsh #Ndihmë #paralegal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania